แอฟริกาควรสร้าง ความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชนในด้านการศึกษา

แอฟริกาควรสร้าง ความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชนในด้านการศึกษา

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนได้กลายเป็นกลยุทธ์ร่วมกันสำหรับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของตน ในภาคเหนือของโลก ความร่วมมือเหล่านี้ซึ่งนำเงินทุนและความเชี่ยวชาญมารวมกันมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงพลังงาน ท่าเรือ รถไฟ และเครือข่ายใยแก้ว ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนของสังคมในประเทศแอฟริกาและที่อื่น ๆ ในภาคใต้ของโลก

ในภาคการศึกษาของแอฟริกา ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และเอกชนจำกัดอยู่เพียงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการศึกษาเท่านั้น ถึงเวลาแล้วที่ภาคส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทวีปจะต้องพัฒนารูปแบบความร่วมมือของตนเองที่จัดการกับสกุลเงินที่แตกต่างกัน: ความรู้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนควรมุ่งเน้นไปที่การผลิต การถ่ายทอด และการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ประการแรก ภาคส่วนต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับภาครัฐจึงมีความสำคัญ ข้อดีคืออะไร? ใครได้ประโยชน์? และมีผลประโยชน์สะสมสำหรับผู้ที่อยู่นอกเหนือพันธมิตรที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

รับข่าวสารของคุณจากผู้ที่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไร

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบพันธมิตรที่มีอยู่แล้ว ความสำเร็จและความล้มเหลวของพวกเขาจะต้องถูกสอบสวน มีผลงานที่ดีในทวีปนี้ ตอนนี้เรื่องราวความสำเร็จต้องรวมความพยายามเพื่อผลลัพธ์ที่มากขึ้น

กลไก

ตามหลักการแล้ว ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเกี่ยวข้องกับการรวมตัวของหลายฝ่าย ได้แก่ ภาคเอกชน นักวิจัยทางวิชาการ และรัฐบาล ทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ เช่น สภาการให้ทุนทางวิทยาศาสตร์ ก็มีบทบาทเช่นกัน มูลนิธิการวิจัยแห่งชาติในแอฟริกาใต้ สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในแอฟริกาตะวันออก และ Program d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique ในโกตดิวัวร์เป็นตัวอย่างของสภาดังกล่าว

สถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มวิจัยต้องสำรวจและสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงนักวิจัย สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาสร้างโครงการความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ทั่วทั้งทวีป

พวกเขายังต้องสนับสนุนโอกาสและกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงนักวิจัย

กับโครงการในห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยแห่งชาติที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและภาคเอกชน สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรระดับชาติสามารถให้ความรู้เพื่อแจ้งวิทยาศาสตร์และนโยบายการเปลี่ยนแปลง

ในขณะเดียวกัน เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ว่าความสัมพันธ์เชิงอำนาจและพลวัต ของพันธมิตร ต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มาจากโลกใต้และผู้ที่มาจากโลกเหนือ

ใครได้ประโยชน์และอย่างไร

นักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงนักศึกษา ได้รับการเปิดเผยโดยการมีส่วนร่วมในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในทันที นักวิจัยภาคเอกชนได้รับการสนับสนุนด้วยฐานวรรณกรรมที่ทันสมัยเพื่อแจ้งผลงานของพวกเขา การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะนี้เป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่าย แน่นอนว่ายังเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและประเทศต่างๆ ในวงกว้างด้วยการสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายต่างๆ

ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคได้กลายเป็น ” กระบวนทัศน์ที่เหนือกว่า ” สำหรับความร่วมมือและนโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นผลให้พันธมิตรได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วโลกและเรียนรู้จากกันและกัน

นอกจากนี้ มุมมองของแอฟริกาและจากส่วนอื่น ๆ ของประเทศกำลังพัฒนาจะถูกรวมเข้าไว้เพื่อแจ้งปัญหาระดับโลก เราอยู่ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขควรได้รับการแก้ไขร่วมกัน ไม่ใช่จากมุมมองเดียว

บทเรียนการเรียนรู้

อย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว มีเครือข่ายและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่การวิจัย และสามารถดึงบทเรียนและพัฒนาแบบจำลองได้จากบทเรียนใด

ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่Global University Networkซึ่งประกอบด้วยสถาบันวิจัย 4,500 แห่งใน 160 ประเทศ; ด้านสังคมของพันธมิตรการวิจัยเอชไอวี/เอดส์ในแอฟริกาใต้ ; และ เครือข่ายวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาในสหรัฐฯ

รัฐบาลสามารถดึงเข้ามาเป็นพันธมิตรที่มีอยู่และใหม่ได้ พวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนหรือเสนอการเชื่อมโยงกับนักวิจัยผ่านข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีที่มีอยู่ในภาคส่วนอื่นๆ

ลิงก์เหล่านี้สามารถใช้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างทวีปกับทวีป ความร่วมมือระหว่างทวีปกับประเทศ ความร่วมมือตามความต้องการตามคำขอและข้อกำหนดระดับภูมิภาค และความร่วมมือในองค์กร สิ่งนี้เลียน แบบโครงสร้างหุ้นส่วนที่สหภาพแอฟริกาจัดลำดับความสำคัญไว้แล้ว

เว็บสล็อตแท้